Nasze usługi

Zawodowo zajmujemy się produkcją wideo od 2010 roku. Przez ten czas zdobywaliśmy
doświadczenie na wielu planach i wykorzystywaliśmy wiele technik, także 3D oraz 360. 

Kreacja

Przygotowanie do produkcji - określenie jak ma film wyglądać, do kogo trafiać, jaką ma pełnić funkcję i jakimi środkami wyrazu należy osiągnąć zakładany cel biznesowy. Obejmuje m.in. konsultację pomysłu oraz działania takie jak napisanie scenariusza i scenopisów.

Produkcja

Produkcja filmu - pełen proces realizacyjny od zaplanowanie zdjęć aż do ich zakończenia, a także postprodukcja obejmująca m.in. montaż, korekcję kolorów czy dogrywanie dźwięku.  Zajmujemy się całością przebiegu produkcji lub jej wybraną częścią. 

Dystrybucja

Dystrybucja - określenie sposobów dotarcia do widza i przygotowanie materiałów tak, żeby były dopasowane do wybranej formy komunikacji. Obejmuje m.in. tworzenie kanałów wideo oraz dostosowanie treści do różnych serwisów społecznościowych.

Kontakt

OwlHouse

       Warszawa / Wołomin
     + 48 518 945 565
     kontakt@owlhouse.pl